2016_08_22
Nyheter

Beslut om ändringar i K2-regelverken

Bokföringsnämnden har per den 1 juli 2016 beslutat att ända de allmänna råden kring årsredovisningar i mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Bakgrunden är att klagomål mot de svenska regelverken har lämnats in till EU-kommissionen. Ärendet gäller den s.k. alternativregeln för pågående arbete på löpande räkning. Kommissionen menar att alternativregeln kan strida mot EU-rätten. Bokföringsnämndens bedömning är att alternativregeln därmed måste upphävas.

Följderna för svenska bolag

Enligt alternativregeln har det varit möjligt att redovisa intäkten i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete, levererat eller förbrukat material. Enligt huvudregeln som nu endast kommer vara tillämplig, ska istället intäkten redovisas i takt med att arbetet utförs, levererat eller förbrukat material under redovisningsperioden.    

Läs föregående artikel:

Årlig lönekartläggning införs

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Anmäl dig till vår maillista