2016_10_05
Nyheter

Bedragare använder mer raffinerade metoder för att lura företag på pengar

Med digitaliseringen har sättet att kommunicera förändrats till att huvudsakligen ske via digitala kanaler. Detta medför nya hot som bara ökar ju mer information och hantering som sker via de digitala kanalerna.

Bedragare använder mer raffinerade metoder för att lura företag på pengarDigitaliseringen är naturligtvis önskvärd på de allra flesta sätt då den gör många aktiviteter mer användarvänliga, effektiva och ger oss möjlighet att fokusera på mer intressanta uppgifter. Men den ger även möjligheter för bedragarna att skräddarsy missledande kommunikation till oss.

Bedragarna blir hela tiden smartare i sina försök att tillskansa sig pengar eller att få oss att öppna viruslänkar. Viruslänkar kan innehålla trojaner och ”ransomware” (sv: utpressningsprogram) där du ofta behöver betala en lösensumma för att få tillbaka din data.

De utger sig för att vara banker, postverksamhet, telefonbolag eller andra företag de allra flesta av oss gör affärer med och skickar mejl med länkar till ”fakturor”. Bedragarna blir också skickligare och skickligare och gör sin hemläxa. I större företag kan de ibland skicka meddelanden så det till och med ser ut som de kommer ifrån höga personer inom det egna företaget – allt för att få pengar utbetalda eller att plantera ransomware eller dylikt.

Så i vår strävan mot en mer digital värld, måste vi alltid se till att vara uppmärksamma innan vi klickar på länkar eller bifogade filer i mejl. Dubbelkolla t ex alltid adressen mejlet kommer ifrån. Det är enkelt att visa upp en annan avsändarinformation än den som mejlet egentligen kommer ifrån. Många gånger kan man dock genom att studera den bakomliggande informationen (görs på lite olika sätt beroende av vilka program och operativsystem man använder), i den s k e-postrubriken, identifiera den verkliga avsändaren. Prata gärna med er IT avdelning om ni vill lära er mer om detta.

Det allmänna rådet lyder– var skeptisk om du får information/ förfrågningar om pengar, konton eller dylikt via e-post eller SMS. Det gäller också uppmaningar att klicka på länkar där du inte vet att du beställt nyhetsbrevet eller att information från det aktuella företaget verkligen brukar skickas på detta sätt.

 

Våra tre tips

  1. Var skeptisk om du får information/ förfrågningar om pengar eller konton via e-post eller SMS
  2. Var uppmärksam innan du klickar på länkar eller bifogade filer i mejl
  3. Dubbelkolla alltid adressen mejlet kommer ifrån

 

Läs föregående artikel:

Ekonomikompetens blir Accountor Karlstad »

 

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Anmäl dig till vår maillista