2016_08_16
Nyheter

Årlig lönekartläggning återinförs

LinkedIn Facebook Google Twitter

2008 ändrade Alliansregeringen diskrimineringslagen vilket innebar att företag bara behövde genomföra lönekartläggningar vart tredje år. En rapport visade att arbetsgivare blivit sämre på att fullfölja kartläggningen efter lagändringen, en tredjedel av dem hade inte gjort någon lönekartläggning alls under de senaste tre åren.

Socialdemokraterna lovade under valrörelsen att återinföra den årliga lönekartläggningen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i diskrimineringslagen. Dagens krav på särskilda planer ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation. Fler företag kommer omfattas av detta krav, då det gäller för företag med minst 10 arbetstagare, i stället för dagens 25.

Lönekartläggningen och analysen ska omfatta följande:

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor.

Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdiga.

Analys av om eventuella skillnader har samband med kön.

Lagändringarna föreslås träda i kraft från och med den 1 januari nästa år.

Läs föregående artikel:

RUT-avdraget breddas från och med den 1 augusti

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

 

Anmäl dig till vår maillista