2016_10_12
Nyheter

Är det svårt att hinna med allt i budgettider?

Vi har kompetensen och kan bistå med erfarna konsulter. Kontakta oss på advisory@accountor.se.

Advisory Accountor

Det händer mycket på en ekonomiavdelning på hösten. Kanske sitter du mitt i budgetarbetet, funderar på personalbeläggningen eller ser bokslutet närma sig. Accountors kompetensstarka Team Advisory kan utöver budget hjälpa dig med:

  • Qualified Accounting – kan utföra eller stödja i arbetet med koncernredovisningar (K3/IFRS), redovisning enligt IFRS, kassaflödesanalyser, och vara rådgivande i frågor kring ÅRL/ABL/BFL, etc. 
  • Tax, Compliance & Corporate Services – stödjer vid etablering, fusion eller likvidation av bolag samt vara rådgivande inom internationell beskattning, momsutredningar, socialförsäkringar, etc.
  • Controlling & Financial Transformation – stödjer med budget, prognos och analysarbete samt utveckling av ekonomihandbok, översyn av ekonomistyrmodellen och kartläggning av ekonomiprocesser.
  • Risk, Control & Quality insurance - sätter upp samt kvalitetssäkrar rutiner, processer och kontroller för att stärka kvalitén och därmed reducerar de operativa riskerna.
  • Digitalization & Workflow Automation – finner lösningar gällande teknik, process samt systemstöd för att kunna arbeta mer effektivt och värdeskapande.
  • HR Consulting  - kan exempelvis ta fram, utveckla eller granska anställningsavtal, personalhandbok, lönekartläggning, arbetsrätt, förmåner, policys och dokument, etc.
  • Interim Management – tillfälligt stöd där våra konsulter går in i en operativ roll som redovisnings- eller löneassistent, redovisningschef, ekonomichef/CFO eller projektledare eller gör en punktinsats.

Kontakta oss på advisory@accountor.se eller ring: 010-47 50 100.

Läs föregående artikel:

EU:s allmänna dataskyddsförordning – Vad gäller & hur förbereder man sig? »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Anmäl dig till vår maillista