2016_05_19
Nyheter

Accountor på CFO-Live. Ett samtal om teknologiska framsteg och utveckling av ekonomichefens roll

LinkedIn Facebook Google Twitter

Idag deltog Accountor på CFO-Live på Grand Hôtel i Stockholm. Det är en mötesplats för personer som arbetar med ekonomiskt beslutsfattande (CFO, finanschef, ekonomichef, redovisningschef och chefscontroller).

Besökare till eventet gavs möjlighet att lyssna till expertföredrag, samt diskutera temat ”Digitalisering – Hot eller möjlighet”. Robert Szabo från Accountor deltog i en paneldebatt med Christoffer Vollmer från Forefront Consulting Group. Där diskuterades CFO-rollen idag och i framtiden.

Digitaliseringen och automatiseringen av ekonomiprocesser kommer ställa krav på ekonomichefen att bli mer affärsinriktad och driva frågor kring lönsamhet, prissättning, strategi och vilken kundupplevelse företaget levererar. På det hela taget kommer ekonomichefen behöva ägna sig mindre åt rapportering och mer åt att driva affärer.     

Robert berättade också om utsikterna framöver vad gäller att ta steget från enkel skanning av ekonomiska dokument till att skapa ett mer intelligent flöde, där tjänsterobotar dvs. mjukvara i högre utsträckning kan ”förstå” vad det är för material de behandlar. Exempelvis sker nu utveckling kring att all information som skannas ska vara sökbar i efterhand, och att kunden enkelt ska kunna chatta med outsourcingleverantören om en specifik bokföringshandling. Denna utveckling kan också ge möjlighet för ekonomichefen att söka på en viss typ av kostnader och ”benchmarka” sig gentemot konkurrenter i samma bransch.     

I och med ökad automatisering förutspåddes en kraftig ökning av outsourcing av redovisningstjänster. Dessa delar har legat lite efter exempelvis lönehantering som redan idag outsourcas i relativt hög utsträckning. Traditionellt sett har det funnits en viss motvilja att släppa ifrån sig redovisningen, men när effektivitetsvinsterna blir större kommer antagligen fler företag öppna sig för denna möjlighet.

Missade du detta event? Håll ögonen öppna efter nästa CFO-Live.

 

Robert Szabo på CFO Live

Robert Szabo, Accountors Styrelseordförande på CFO Live

 

Firyal Kryou på CFO Live

Firyal Kryou, Teamleader för Accountors konsulttjänster på CFO Live

 

Läs vår relaterande artikel om Outsourcing »

Se vår broschyr om fördelarna med outsourcing »

 

Läs föregående artikel:

Sänk dina arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling »

Vill du få branschnyheter, tips och erbjudanden från Accountor?

Du kan förvänta dig ett fåtal utskick per år. Vi kommer inte fylla din mailbox med onödiga mail.

Anmäl dig till vår maillista