2015_12_07
Nyheter

Nya regler för ROT- & RUT-tjänster

LinkedInFacebookGoogleTwitter

I samband med riksdagens beslut om budgeten för 2016 har reglerna gällande ROT- och RUT- avdrag ändrats. Har eller kommer du att utföra ROT- eller RUT-arbete i slutet av året finns det vissa saker att tänka på för att din begäran om utbetalning ska bli rätt.

 

I korthet innebär regeländringen:

  • ROT-avdraget sänks (från 50 % till 30 % av arbetskostnaden)
  • Taket för RUT-avdraget halveras för personer under 65 år (från 50 000 till 25 000)
  • Förtydligande i lagtext rörande hushållsnära tjänster

 

”Kom överens med köparen innan om hur och när betalningen ska ske. Upplys köparen om regeländringen och påminn om att fakturan även ska vara betald innan årsskiftet för att 2015 års regler ska gälla. Detta gynnar båda partner.”

- Ellenor Belsing, Redovisningskonsult Stockholm

Då ROT-avdragets nivå förändras vid årsskiftet påverkar detta avdraget beroende på vilken sida av årsskiftet som betalningen sker. För dig som vill fakturera enligt 2015 års regler gäller det att fakturera samt få betalt innan den 31 december 2015. Arbetet ska sedan vara slutfört senast januari 2016. Vid betalning efter årsskiftet gäller 2016 års regler oavsett fakturans datering.

Det går att ansöka om utbetalning från skatteverket inom viss tid, Skatteverket har dock rätt att avslå ansökan. Du finner mer information om de nya reglerna samt exempel på Skatteverkets Hemsida.
Källa: Skatteverket

Om du är osäker på vad som gäller bör du vända dig till din redovisningsbyrå eller intern ekonomiansvarig. Du hittar även mer information på www.skatteverket.se


Är du i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster är du välkommen att höra av dig till oss på Accountor Sverige

Kontakta oss