2015_08_18
Nyheter

Förslag på ny revisionsstandard

Den internationella revisionsstandarden (ISA) är gemensam för alla företag, oavsett storlek eller komplexitet. Regelverket har gjort det onödigt tidskrävande och otympligt vid revision för mindre företag och en ny standard har efterfrågats.

Nu är ett första förslag verklighet. Nordiska Revisorsförbundets (NRF) förslag till Nordisk standard för revision i mindre företag – Nordiska standarden.

I dagarna skickas förslaget ut på remiss för att inhämta synpunkter från olika intressenter och utvärderas. 

(FAR)

 

För mer information samt remiss se länkar nedan: 

http://www.far.se/Press-och-opinion/Pressmeddelanden/En-helt-ny-standard-for-revision-i-mindre-foretag/