2015_06_23
Nyheter

Förändrade socialavgifter för unga träder i kraft

Som arbetsgivare betalar du socialavgifter, dessa är arbetsgivaravgifter för dina anställda men även egenavgifter för dig som egen företagare. Avgifterna ska täcka ex. vissa pensions- och sjukförsäkringsavgifter.

Regeringens beslut att ändra dessa regler gäller främst dig som är född eller har anställda födda 1989 och 1992

Om du administrerar löner på egen hand- glöm inte att registrera förändringarna i ditt lönesystem

”De nya reglerna i korthet

Du som är arbetsgivare betalar nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46 procent, för anställda som är födda 1990 eller senare.

Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989. Du betalar full arbetsgivaravgift, 31,42 procent för dessa.

Du som ska betala egenavgifter och är född 1990 eller senare och inte har begärt särskilda karensdagar betalar 23,69 procent

Den 1 maj ändrades reglerna för personer födda 1989. Du ska betala fulla egenavgifter från 1 maj 2015.”

Källa: Skatteverket

 

Mer information om aktuella avgifter samt hur du ska redovisa dessa hittar du på skatteverkets hemsida