2015_09_08
Intressant läsning

Fåmansägare och aktieutdelning?

LinkedInFacebookGoogleTwitter

Är du fåmansägare i ett bolag och önskar aktieutdelning? Tänk på att vara ute i tid.

Aktieägare i fåmansföretag har möjlighet att ta ut utdelning från sitt aktiebolag. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20%. Den del av utdelningen som överstiger denna gräns (gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Förmånligt med utdelning. Att kunna ta utdelning med 20% beskattning, är för de flesta klart fördelaktigt jämfört med att beskatta utdelningen som tjänst. Därför är det också viktigt att säkerställa att man klarar av respektive års krav på att antingen: 

  • kunna ta ut utdelningen för det aktuella året, eller
  • kunna spara utrymmet för framtida behov.

Planera för utdelningen - i tid. För att inte riskera att missa möjligheten till utdelning behöver man som fåmansdelägare se över underlagen för K10:an, dvs den blankett man använder i samband med inlämning av sin inkomst-deklaration. Det här skall man inte vänta med utan se till att göra under hösten med god tid innan årsskiftet.

Löneväxling kan vara fördelaktigt. Anledningen till att det är viktigt att inte vänta för länge på året är att t.ex. en löneväxling kan vara fördelaktigt för fåmansdelägaren. Dvs. att man i slutet av året avstår lön (inklusive sociala kostnader) för att ha medel kvar att kunna dela ut om det är så att det annars är svårt att nå tillräcklig vinst.

Tillfällig löneökning. Även en tillfällig löneökning kan vara ett alternativ om det visar sig att det krävs för att kunna utnyttja den s k huvudregeln. Huvudregeln kräver att fåmansdelägaren tagit ut en viss nivå på lön under verksamhetsåret för att kunna tillgodogöra sig full utdelning.

Tänk långsiktigt. Även om bolaget idag kanske inte klarar att ge ägaren maximal aktieutdelning så kan det vara viktigt att nå upp till full utdelningsmöjlighet varje år eftersom utrymmet kan sparas tills man en dag kanske säljer företaget.

God extern rådgivare. Hos oss är man noga med att ta kontakt med alla sina kunder redan innan årsskiftet, för att erbjuda ägaren/-na s.k. simulering av K10:orna. Detta för att man som ägare i tid skall veta vad som krävs för utdelning och för att på ett proaktivt sätt kunna agera.

                                                                                                         

                                                        /S. Ahlmark, Ekonomikompetens

 


Ekonomikompetens är marknadsledande ekonomileverantör i Värmland och ingår sedan 2014 i Accountor Group. 

Är du i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster och rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss