2015_10_16
Intressant läsning

Etablera verksamhet i Norge

LinkedInFacebookGoogleTwitter 

Det finns mycket att tänka på då ett svenskt företag ska etablera sig i Norge. I den här artikeln ger vi några exempel på saker du behöver tänka på.  

 

Verksamheten

Registrera verksamhet

För att få utföra någon form av näringsverksamhet i Norge (sälja produkter eller sälja/utföra tjänster) krävs det att du registrerar din verksamhet så att du kan få ett norskt organisationsnummer. Detta gäller både för dig som avser sända ut personal på uppdrag och för dig som planerar att etablera dig långsiktigt.

Ett norskt organisationsnummer behöver du även för att kunna fakturera för varor och tjänster som utförts i Norge. Beroende på summa behöver du även redovisa och betala moms i Norge

Dessutom ska alla med en roll i den norska verksamheten, som ansvarig eller kontaktperson, ha ett norskt personnummer eller D-nummer (tillfälligt personnummer), detta kan du ansöka om i samband med registreringen. I samband med registreringen är det även bra om du har en uppfattning om hur länge ni ska vara verksamma i Norge, detta påverkar även i vilket land inkomsten ska redovisas.

Branschkrav och regler

Se till att du som arbetsgivare skaffar dig en översikt kring de lagar och regler som gäller i landet, exempel på sådant du kan behöva söka information om är;

  • Branschspecifika regler (länk)
  • Se över om det inom den bransch du verkar inom finns bestämmelser kring ”Minstelønn” och ”tariffavtal”
  • HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Du hittar information kring detta på Arbeidstilsynets webbplats. (länk)

Tänk på:

Ett vanligt misstag om du arbetar i projektform är att missa att fylla i Blankett RF-1199, detta ska göras inför varje projekt.

 

Anställda

Skatt

I vilket land du och/eller dina anställda ska skatta är individuellt och styrs av vart arbetet utförs samt under hur lång tid. Reglerna varierar beroende på företagsform.

  1. Personalen måste inneha ett skattekort
  2. Även om den anställde är skattebefriad i Sverige ska han eller hon deklarera inkomsterna i Sverige som vanligt.

Är du osäker på hur dina anställda ska inkomstbeskattas kan du ta kontakt med skatteverket

 

Försäkringar, dokument

  • En person som är boende i Sverige kan vara utsänd upp till 24 månader med bibehållen socialförsäkring i Sverige. Försäkringskassan gör bedömningen.
  • Om personen jobbar i två länder ska Försäkringskassan avgöra socialförsäkringsland.
  • Om personen bara jobbar i Norge är Norge försäkringsland.

Socialavgifter vid utlandsarbete (länk)

Ta reda på de regler som finns rörande beskattning samt socialförsäkringstillhörighet behöver du även koll på vad som gäller kring anställningskontrakt/avtal samt rörande lön och arbetsförhållanden samt pension och övriga försäkringar som kan behövas.

Förutom skattekort (nämnt ovan) behöver din personal ha sina eventuella intyg och licenser måste klara för att få jobba i Norge.

Byggekort

Har ni anställda som ska arbeta på en byggarbetsplats behövs ett ”Byggekort”, detta är en särskild ID handling som behövs för att få gå in på en norsk byggarbetsplats. För att få ett ”Byggekort” måste de anställda ha ett ID-nummer något man ansöker fysiskt om hos Skatteetaten, blankett RF-1209.

Övriga användbara länkar:

 

På Accountor har vi god erfarenhet kring uppstart av verksamheter inom olika branscher, vill du ha hjälp med detta eller är i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster är du välkommen att kontakta oss.

 

Kontakta oss