2015_10_28
Intressant läsning

Digitalisera & automatisera

LinkedInFacebookGoogleTwitter

En hel del arbete kan reduceras genom att digitalisera och automatisera redovisningen. För alla de företag som har en outsourcad redovisning och ekonomi, är det viktigt att ställa krav på ekonomileverantören så att man inte halkar efter i konkurrenskraft.

Bakgrund

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort en effektivisering av ekonomiavdelningar på företag i alla storlekar, många företag har redan eller planerar att investera i ett ekonomi- eller affärssystem. Det manuella arbetet kan skalas ner till förmån för analys och uppföljning eller för att åstadkomma kostnadsbesparingar.

Vad kan digitaliseras?

Med ett modernt ekonomisystem i kombination med utveckling av arbetssätt och kommunikation går mycket att göra papperslöst och digitalt på en ekonomiavdelning. Det kommer dock fortfarande krävas att någon vakar över flödena, säkerställa kvalitet och verkar för ytterligare effektivisering. Som exempel på sådant som går att digitalisera och därmed bidrar till ett papperslöst arbetsställe är:

  • verifikationer
  • fakturor
  • bokföringsordrar
  • kassaverifikationer
  • avstämningsunderlag
  • konteringar
  • attester
  • reskontror m.m.

Automatisering

Det är även möjligt att effektivisera ytterligare med hjälp av automatisering. Förutom att fakturor som kan skannas och tolkas föreslår moderna system även konteringar och skickar sedan vidare verifikationen till rätt godkännare och attestant. Via elektroniska bankkopplingar sker betalningar automatiskt. Detsamma gäller återremittering av betalningar, avstämning av checkkonton och reskontror. Arbete som tidigare utfördes manuellt och ofta tog mycket tid.

Vidare kan kvitton och utlägg, som skall paras ihop med kortfakturor, fotograferas direkt via mobilen och sedan komma tillsammans med kortfakturan. I digital form. Idag sköter många system valutahantering med automatik och detsamma gäller eliminering och konsolidering av koncernräkenskaper.

Inom branschspecifika företag så som konsultföretag, går det att automatisera mycket kring tidrapportering och fakturering, projektuppföljning, analys och styrning.

Konsultens roll

Automatisering av bokföringen ställer nya krav på leverantörer av ekonomitjänster, många arbetsuppgifter måste fortfarande ske manuellt och genom direktkontakt. Förutom en större vikt vid support samt service krävs det även någon som vakar över flödena samt säkerställer kvalitet. Dessutom kvarstår behovet av den allt viktigare rollen som rådgivare för att analysera informationen, kommunicera resultatet och ta fram relevant underlag som beslutsstöd.

För oss på Accountor är det viktigt att erbjuda rätt rådgivning till olika kunder på rätt sätt. Tveka inte att höra av dig om ditt företag behöver högkvalitativa ekonomitjänster eller rådgivning.

Kontakta oss