2015_11_26
Intressant läsning

Årsskiftet närmar sig

LinkedInFacebookGoogleTwitter

Betalningsrutinen

Även om mycket av leverantörsreskontran sköts automatiskt med elektronisk fakturahantering kan ordinarie betalningsrutin behöva ses över och eventuellt tidigareläggas inför årsskiftet. Sista vardagen innan årsskiftet infaller onsdag den 30 december. Därför kan betalfilerna behöva skickas så tidigt som måndag den 28 december.

Förberedelser inför bokslut

Har du lite mindre att göra i mellandagarna kan det vara ett bra tillfälle att gå igenom balansräkningen. Se efter om det finns några outredda differenser och kolla att tidigare reserveringar fortfarande stämmer. Stäm av kund- och leverantörsreskontra och be om återbetalning av eventuella kreditfakturor. Du kan även inventera anläggningsregistret och utrangera gamla inventarier. Tillåter ditt bokföringsprogram flera öppna år samtidigt; avsluta gamla år och lägg upp nya perioder för 2016. Alla förberedelser får man igen när det lite hektiska bokslutsarbetet sedan börjar.  

Bemanning

Som alltid krävs god framförhållning och planering när det gäller bemanning över högtiderna. Men sjukdom och oförutsägbara händelser kan ställa till det i planeringen. Tveka inte att höra av er till Accountor om det kör ihop sig och ni behöver en extra redovisningskonsult eller uppbackning i lönehanteringen.

(Källa: Accountor AB)

Tjänsten Skattefullmakt upphör

Från och med nästa år upphör möjligheten att göra skattebetalningar (F-skatt, särskild A-skatt) via autogiro. Sista möjliga dragning via Skattefullmakt är den 18 januari 2016, efter det behöver du välja ett annat betalningssätt för skatter. Kontakta din bank redan idag!

(Källa: Bankgirot.se)

K2/K3

Ligger ert företag nära gränsvärdena för att behöva byta från K2 till K3? Eller vill ni frivilligt gå över till K3 (exempelvis pga. förändringar i verksamheten)? Då kan det vara bra att påbörja diskussionen med er redovisningskonsult, bokföringsbyrå eller revisor så snart som möjligt. Det finns en rad för- och nackdelar med respektive regelverk som kan behöva vägas mot varandra, ex. gällande flexibilitet, uppställningsformer, värderingar och tilläggsupplysningar. K2 finns idag framtaget för aktiebolag och ekonomiska föreningar, medan övriga företagsformer kan ligga kvar i tidigare regelverk.    

Bakgrund: I ett försök att förenkla och samla all gällande normgivning på redovisningsområdet i en gemensam vägledning har Bokföringsnämnden definierat fyra kategorier av företag (K1-4). Tanken var ge en förbättrad kvalitet på företagens årsredovisningar genom att olika krav ställs på företagen utifrån kategorierna nedan.

  • K1 nettoomsättning <3MSEK
  • K2 nettoomsättning <80MSEK, antal anställda <50, nettotillgångar <40MSEK
  • K3 nettoomsättning ≥80MSEK, antal anställda ≥50, nettotillgångar ≥40MSEK
  • K4 företag som ska tillämpa IFRS (vanligtvis börsnoterade bolag)

(Källa: Bokföringsnämnden)

Kontakta oss