2014_07_11
Nyheter

Accountor förvärvar Ekonomikompetens i Värmland, Stockholm och Oslo

Ekonomikompetens är marknadsledande ekonomileverantör i Värmland med ett drygt 100-tal kunder. Accountor är en av de större Outsourcingbyråerna i branschen som levererar ekonomi- och personaladministrativa tjänster. Accountor har därmed svenska kontor och verksamheter i Karlskoga, Karlskrona, Jönköping, Karlstad och Stockholm med totalt 120 medarbetare.

Ekonomikompetens har en utmärkt kundbas där man levererar kvalitativa tjänster med en hög servicenivå. I tillägg kan nämnas att personalen i Ekonomikompetens har en mycket god professionell profil. Från Accountors sida utgör förvärvet en utmärkt möjlighet att stärka vår position på den svenska marknaden inom outsourcing av ekonomi- och personaladministrativa tjänster i Sverige säger Accountors Managing Director, Malin Karlsson.

Ekonomikompetens har en stark förankring i Värmlandsområdet och varumärket är välkänt. Det har bidragit till att utveckla bolaget och stimulera lönsamheten. Ekonomikompetens och företagets kunder har stor nytta av en ägare som koncentrerar sig på små och medelstora företag i behov av kvalitetsstarka ekonomitjänster, och som satsar på investeringar i moderna lösningar och system. Accountor är en ägare som kan ta hand om både Ekonomikompetens personal och kunder på ett bra sätt och som nu även ger oss möjlighet att leverera våra tjänster i hela Norden, säger Ekonomikompetens VD Stefan Ahlmark.

I och med förvärvet levererar Accountor ekonomi- och personaladministrativa tjänster till över 600 kunder i Sverige.