Utlägg & Reseräkningar

Dagens moderna system minskar pappersarbetet och underlättar vardagen för din organisation när ni är på språng. Vi tillhandahåller elektroniska verktyg för era reseräkningar och utlägg. 

Kontakta oss

Registrera, attestera och rapportera resor och utlägg

Accountor erbjuder som en integrerad del till tjänsten lönehantering rese- och utläggshantering; tjänsten kan också erbjudas som en ”stand alone-tjänst”. Rese- och utläggshanteringssystemet är webbaserat vilket innebär att de anställda registrerar sina utlägg, kvitton och körda tjänstemil via internet, varpå de attesteras av chefen.

Allt sker online

En webbaserad lösning är lättillgängligt för användarna oavsett var de befinner sig. Det är också enkelt både för anställda och chefer att se vad som är registrerat eller inte.

Fördelar:

  • Man får en lösning som följer företagets policy och skatteverkets regler
  • Alla beskattningsbara ersättningar förs över automatiskt till lönesystemet
  • Utbetalningen syns på lönespecifikationen och sker i samband med ordinarie löneutbetalning
  • Alla utlägg bokförs automatiskt på rätt konto vilket minskar administrativa kostnader
  • Alla regler för t ex traktamente följs automatiskt via systemet
  • Vanligen sker valutauppdateringar för de som har kvitton i utländsk valuta
  • Vi kan också erbjuda granskning av kvitton för ökad kvalitet och säkerhet

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

CAMILLA WITT RUDSTROM
Tel: 010-161 38 39
Email: camilla.witt.rudstrom@accountor.se

KRISTINA PERSSON
Tel: 08-506 116 21
Email: kristina.persson@accountor.se

ANDERS LARSSON
Tel: 08-506 116 41
Email: anders.larsson@accountor.se