Lönehantering

När ni väljer Accountors lönetjänst sköter våra specialister hela er löneadministration. All hantering av era uppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era krav och gällande lag. Med oss som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Kontakta oss

Löneadministration med rätt kompetens, året runt

Tillgång till rätt kompetens och en fungerande löneadministration innebär för många företag en onödigt hög fast kostnad. Ofta är lönefunktionen dessutom sårbar och drabbad av bemanningsproblem. Med Accountors lönetjänst arbetar ni nära er lönekonsult som kan svara på frågor och ge er den service ni behöver. Vi har förstås även väl inarbetade rutiner för uppbackning när någon är sjuk eller ledig.

Löneadministratör - Lönehantering, Löner, Löneoutsourcing, Lön

Våra lönekonsulter har stora kunskaper om olika kollektivavtal, vet hur lokalavtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.

Fördelar med lönehantering hos Accountor:

  • Tillgång till hög kompetens, utefter era behov
  • Tillgång till väl fungerande teknik utan systeminvesteringar
  • Tydlig statistik och information utifrån dina önskemål
  • Rapportering och attest via internet
  • Rörlig kostnadsstruktur som följer verksamheten (debitering per lönespecifikation)

En lönetjänst anpassad efter era behov

Accountor har stor erfarenhet av olika system och har ett nära samarbete med ledande utvecklare av personalsystem och lönesystem. Det gör att ni alltid får en lösning som är optimalt anpassad till era speciella behov och ni slipper dyra investeringar. Vi ser till att våra konsulter är inlästa på de avtal och regler som gäller er bransch och ert företag. Ni får anpassade rapporter och tydlig statistik så att ni behåller kontrollen.

Alltid tillgängligt

Via en personlig webbsida kan dina medarbetare smidigt registrera sina tidrapporter och reseräkningar. Personalen får en bra överblick över de inrapporterade uppgifterna och kan ta ut lönespecifikationer. Chefer kan enkelt attestera rapporterna.

Allt ni behöver

Vi hanterar alla delar i löneprocessen; tid-, och frånvarorapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar, pensionsadministration etc. Månatligen tillhandahåller vi lönespecifikationer, bokföringsunderlag och en skattedeklaration. Årligen tillhandahålls kontrolluppgifter och lönerevision.

Löneadministration kan till stor del göras effektivt på distans

Men ibland kan det vara bra att ses för ett avstämningsmöte. Välkommen till något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Gävle, Karlstad, Karlskoga och Västervik. Eller så kommer vi ut till dig.

Lönehantering och löneadministration hos Accountor i Sverig

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Kristina Persson

KRISTINA PERSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 21
kristina.persson@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se