Löner & HR

Vi är er partner för löneoutsourcing, er personalavdelning och era experter inom HR. Accountor värdesätter kvalitet och har idag flest auktoriserade lönespecialister i Sverige.

Vi garanterar att er viktiga lönefunktion alltid är bemannad och att arbetet sköts enligt beprövade rutiner och i moderna system. Med våra löne- och HR-tjänster får ni trygghet, effektivitet och nöjdare medarbetare.

Kontakta oss

Experter på lönehantering och HR till er tjänst

Med över 25 års erfarenhet, 800 kunder och fler än 40 konsulter som är specialiserade inom HR- och löneområdet ger vi er effektiva och genomtänkta servicelösningar inom hela löne- och personalområdet. Hos oss kan ni få hjälp med outsourcing av lönehanteringen, utlägg och reseräkningar, samt rådgivning och tjänster inom HR, t.ex upprättande av personalhandbok, jämställdhetsplan, HR-bokslut eller hantering av arbetsbristfrågor. Accountor kan också vara er HR-partner på plats.

Alltid uppdaterade - För er trygghet

Våra konsulter behärskar arbetsrätten, ert kollektivavtal, gällande lagstiftning om social trygghet och skatteregler. Vi håller oss ständigt uppdaterade på förändringar så att ni vet att ni alltid följer kraven som ställs på er organisation från samhälle och arbetsmarknadens parter.