Står ert företag inför förändringar?

Expertis när ni behöver det

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster omfattar alla delar av ert företags ekonomi. Accountors konsulter ger ert företag tillfällig avlastning, driver förändringsprojekt eller hjälper till att implementera bästa rutiner och praxis hos er. 

Kontakta oss

Hyrtjänster

Flexibel interimslösning när ni behöver mer resurser eller särskild spetskompetens. Hyr en kvalificerad konsult för en dag i veckan eller på heltid. Med Accountors hyrtjänster kan du möta toppar och dalar i verksamheten på ett effektivt sätt, eller få hjälp i tider av förändring och turbulens. Se avdelningarna för respektive befattning som går att hyra: Ekonomichef (CFO), Redovisningskonsult, Lönekonsult, HR-konsult.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning som omfattar alla aspekter av ditt företags livscykel. Våra medarbetare har erfarenhet från hundratals förändringsprojekt (såväl i Sverige som internationellt) inom ekonomiförvaltning och juridiska frågor. Oavsett rådande konjunkturläge är det viktigt att ha kontroll på företagets ekonomi. Vi bidrar med denna kontroll. När ni vill växa snabbare, tveka inte att kontakta oss. Se avdelningarna Projektledning, Skatterådgivning eller Bolagsärenden.

Interim CFO

Hyr en kvalificerad ekonomichef för kortare uppdrag eller mer varaktigt. Vill ni ha övergripande 360˚-analyser, gå på djupet inom ett fokusområde eller utarbeta framåtriktade "road maps"? Vi har...

Lönekonsult

Våra lönekonsulter kommer snabbt igång med den löpande hanteringen när behovet uppstår hos er.

Redovisningskonsult

Vi stöttar er ekonomiavdelning med kompetenta redovisningskonsulter när ni behöver extra resurser eller vill utveckla och effektivisera ert interna arbetssätt.

HR-Konsult

Behovet av HR-stöd kan variera över tid. Vi fokuserar på just de specifika frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv...

Skatterådgivning

Accountor kan hjälpa er med skatterådgivning inom svensk och internationell skattelagstiftning. Ert företag har mycket att vinna på att hänga med i utvecklingen av lagstiftningen. Regelverken är inte...

Bolagsärenden

Nystart, förändringar eller slutspurt - Vare sig ett bolag ska bildas, genomgå förändringar eller avvecklas innebär det en hel del administration och kontakt med myndigheter. Accountor bistår små och...

Etablera i Sverige

För internationella bolag som ska etablera sig i Sverige finns en enkel lösning. Accountor gör allt från att bilda bolag, rådgiva i HR-frågor, betala ut löner till bokslut och konsolideringar...

Controlling

Accountor erbjuder controlling-stöd för företag där vi ser på helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna. Med vår kunskap, omvärldsanalys och ekonomiska mått hjälper vi dig med...

Digitalisering & Automatisering

Vill ni arbeta smartare och förenkla er ekonomihantering? Våra projektledare hjälper er att sätta upp de effektivaste systemlösningarna och rutinerna så att ni själva kan sköta företagets ekonomi...