Projektledning

Vill ni arbeta smartare och förenkla er ekonomihantering? Våra projektledare hjälper er att sätta upp de effektivaste systemlösningarna och rutinerna så att ni själva kan sköta företagets ekonomi enligt bästa praxis.

Kontakta oss

En enklare hantering av företagets ekonomi

Genom att förenkla din ekonomihantering kan du snabbt minska onödig administration och bättre använda de resurser ni har internt. Detta är en del i att nå företagets nya affärsmål. Genom stöd, tillgång till rätt verktyg och genom att ligga i fas med den digitala utvecklingen kan ert företag växa i rätt takt, utan att snubbla på interna processer. Ni får en partner i förändringsarbetet som gör vägen till målet betydligt kortare.

Anpassade lösningar som passar er

Accountor skapar effektiva IT-baserade lösningar för redovisning, lönehantering och personaladministration utifrån ert företag och er bransch. Tack vare de anpassade lösningarna kan ni ägna er mindre åt siffror och administration och mer åt kärnverksamheten. I praktiken handlar det om att Accountor undersöker, föreslår och genomför de förändringar som krävs för att få till bästa möjliga rutiner.

Att förenkla innebär dock aldrig avkall på kvalitet eller säkerhet. Tvärtom får du digitaliserade och automatiserade tjänster som håller högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

KRISTINA PERSSON
Tel: 08-506 116 21
Email: kristina.persson@accountor.se

ANDERS LARSSON
Tel: 08-506 116 41
Email: anders.larsson@accountor.se

CAMILLA WITT RUDSTROM
Tel: 010-161 38 39
Email: camilla.witt.rudstrom@accountor.se