Hyr Lönekonsult

Våra lönekonsulter kommer snabbt igång med den löpande hanteringen när behovet uppstår hos er.

Kontakta oss

Snabbt på plats och säkerställd leverans

En väl fungerande löneadministration är viktig för att undvika missnöje bland de anställda och därtill medföljande onödiga kostnader. Med Accountors erfarna lönekonsulter behöver ni inte oroa er för sjukfrånvaro eller kompetensbrist på lönefunktionen. Vi är väl uppdaterade på lagar och regler, samt ramavtal som gäller i just er bransch.

Exempel på arbetsuppgifter en lönekonsult tar sig an:

  • Beräkning av lön och andra utbetalningar
  • Förmåner, reseräkningar och utlägg
  • Skatt och sociala avgifter
  • Kontrolluppgifter
  • Framtagning av underlag till bokföring och statistik

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

KRISTINA PERSSON
Tel: 08-506 116 21
Email: kristina.persson@accountor.se

ANDERS LARSSON
Tel: 08-506 116 41
Email: anders.larsson@accountor.se

CAMILLA WITT RUDSTROM
Tel: 010-161 38 39
Email: camilla.witt.rudstrom@accountor.se