Etablera i Sverige

För internationella bolag som ska etablera sig i Sverige, finns en enkel lösning. Accountor gör allt från att bilda bolag, rådgiva i HR-frågor, betala ut löner till bokslut och konsolideringar. Accountor gör det möjligt för kunderna att snabbt starta och driva en effektiv verksamhet i Sverige.

Kontakta oss

Accountor hjälper internationella företag att etablera sig och bilda bolag eller filial i Sverige. 

Accountors konsulter är flerspråkiga och kan bistå med rådgivning kring lämplig bolagsform, bolagsärenden, agera momsombud och även hantera alla kontakter med myndigheter, banker, revisorer och jurister på plats i Sverige. För skattefrågor har Accountor dessutom konsulter och specialister med lång erfarenhet från Skatteverket.

Vi arbetar med internationell redovisning, konvertering till/från IFRS och US GAAP och vi är specialister på filialer.

Vi hjälper till med att starta upp redovisningen i Sverige, sätter upp rapporteringsrutiner och förklarar det svenska systemet för våra kunder. För de som sköter redovisningen utanför landet kan vi istället sätta upp rutiner och regler för redovisningen samt genomföra kontroller så att allt är korrekt.