HR-tjänster

Trygghet, transparens och mindre administration

HR-Tjänster

Våra HR- och personalutvecklingstjänster passar alla branscher och företag av alla storlekar. Era bästa medarbetare är eftertraktade av andra arbetsgivare. Har ni en plan för att behålla kompetensen?

Kontakta oss

För nöjda medarbetare, transparens och minskad administration

Accountors HR-expert kan hjälpa er att utveckla en strategi för att behålla kompetensen inom företaget. Med våra tjänster skapar ni rättvisa och transparens samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar.

Fördelar:

  • Skapar transparens, trygghet och rättvisa på arbetsplatsen
  • Synliggör utmaningar i arbetsmiljön
  • Minskade administrativa kostnader
  • Minskad risk för juridiska processer, skadestånd och viten

Personalhandbok 

Med en personalhandbok skapar du transparens, trygghet och rättvisa på arbetsplatsen. Alla på företaget jobbar mot samma uttalade mål och du som arbetsgivare uppfattas som mer professionell. Personalhandboken erbjuds i tre utföranden:

Lilla: Enkel version för mindre företag som sammanfattar företagets egna regler och riktlinjer.
Mellan: Innehåller policys för personal, jämställdhet- och mångfald, trakasserier, alkohol- och droger samt arbetsmiljö. 
Stora: Komplett version med policys samt riktliner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Accountor kan hjälpa er organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  • Hjälp med innehåll och riktlinjer
  • Handlingsplan för risker
  • Årlig uppföljning
  • Rutiner i form av skyddsronder och regelbundna möten
  • Anmälningar av olycksfall och tillbud
  • Delegering av ansvar

HR-bokslut

HR-bokslutet sänder en stark signal att ledningen följer upp problem i arbetsmiljön på ett transparent sätt. Här sammanställs personalomsättning, ohälsotal, arbetsbelastning mm.

Jämställdhetsplan

Det finns många lagar och regler arbetsgivare måste förhålla sig till. En jämställdhetsplan hjälper er att efterleva en av dem, nämligen att alla företag med fler än tio anställda ska bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete. 

Process för HR-tjänster

Vi börjar med en inledande intervju där vi går igenom ert nuläge och behovssituation. Tillsammans granskar vi ramavtal, kollektivavtal och gällande lagar. Därefter levererar vi ett utkast som ni  utvärderar. Processen avslutas med ett möte där vi presenterar personalhandboken (eller annan aktuell HR-produkt) och lämnar över den fortlöpande förvaltningen till er. Ni får med er tips om vad ni behöver tänka på framöver samt vilka aktörer ni behöver hålla er uppdaterade gentemot, exempelvis myndigheter och pensionsinstitut.

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Kristina Persson

KRISTINA PERSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 21
kristina.persson@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se