Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är enligt arbetsmiljölagen arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta ska ske på ett systematiskt sätt och vara en naturlig del av verksamheten.

Kontakta oss

Vi kan hjälpa dig se över att företaget uppfyller lagkraven. Det gör vi genom att analysera era processer och rapportera hur ni behöver göra för att systematisera arbetsmiljöarbetet. Behoven kan se mycket olika ut beroende på företagets storlek och hur ni jobbat tidigare. Vi anpassar lösningen efter ditt behov.

Några exempel på delar vi kan komma att gå igenom:

 • Upprätta riktlinjer och policys
 • Ta fram handlingsplan för risker
 • Process för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Årlig uppföljning
 • Rutiner i form av skyddsronder och regelbundna möten
 • Anmälningar av olycksfall och tillbud
 • Fördelning av arbetsmiljöansvar
 • Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
 • Stöd i rehabiliteringsprocessen
   

Välkommen att kontakta en affärsutvecklare så hjälper vi dig

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se