Personalhandbok

En personalhandbok samlar information om policys, lagar och regler som rör anställningen. Den kan ses som ett verktyg för att minska administrationen och ge en helhetsbild av företagets kultur och värderingar. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig att ta fram en personalhandbok som är lätt för dina medarbetare att förstå, som är överskådlig, välstrukturerad och lätt att orientera sig i. En personalhandbok skapar transparens och tydlighet för vad som gäller på företaget. Personalhandboken erbjuds i två utföranden, alternativt som en mall att arbeta utifrån:

Lilla

Innehåller regler, riktlinjer samt eventuellt policys för personal, jämställdhet- och mångfald, trakasserier, alkohol- och droger samt arbetsmiljö,

Stora

Komplett version med policys samt riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Standardmall

Det finns också möjlighet att köpa en mall för personalhandbok så att företaget själv kan utforma och anpassa efter behov.
 


Välkommen att kontakta en affärsutvecklare så hjälper vi dig

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se