Lönekartläggning

Vi hjälper dig med den årliga lönekartläggningen.

Kontakta oss

En lönekartläggning ska göras av alla arbetsgivare, varje år. Lönekartläggningen görs för att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Utöver lön och de bestämmelser och praxis som finns runt lönerna ska även andra anställningsvillkor ses över. Exempelvis tjänstebil, bonussystem och bostads- eller reseförmåner.

Har du minst tio anställda behöver du även dokumentera arbetet med lönekartläggningen.

Accountors kunniga HR-konsulter kan finnas med som stöd i hela, eller delar av processen så att du känner dig trygg med att företaget uppfyller lagkraven.

Välkommen att kontakta en affärsutvecklare så hjälper vi dig

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se