HR-Kartläggning

Era bästa medarbetare är eftertraktade av andra arbetsgivare. Har ni en plan för att behålla kompetensen?

Kontakta oss

Vi stödjer dig med att säkerställa att ditt HR-arbete ligger i linje med organisationens behov, samt att det resulterar i ett mer värdeskapande HR.

För att uppnå bästa resultat genomför vi en kartläggning och genomlysning av företagets HR-processer och identifierar vad som saknas och vad som behöver utvecklas. Vi använder oss av ARUMBA-modellen som innefattar:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Motivera
  • Behålla
  • Avsluta

Efter det tar vi fram en handlingsplan med eventuella rekommendationer och åtgärder.
 


Välkommen att kontakta en affärsutvecklare så hjälper vi dig

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se