Accountor MyGDPR

Har ditt företag ännu inte gjort er redo för GDPR? Har ni börjat, men är osäkra på om ni efterlever alla krav? Här är vårt GDPR-verktyg där du även får stöd av en konsult.

Kontakta oss

Rivstarta ditt GDPR-arbete med effektivt hjälpmedel

Nu erbjuder Accountor ett mycket effektivt verktyg för att mappa upp ditt företags behov av förändring för att klara de nya lagkraven.

GDPR verktyg med stöd av GDPR konsult

Lösningen bygger på ett online-verktyg som ställer ett antal frågor kring ditt företag, era processer och hur ni hanterar personuppgifter. Svaren utmynnar i en rapport där ditt företags GDPR-status inom olika områden graderas. Dessutom får ni får en tydlig prioritering av de åtgärder som behövs på kort och lite längre sikt. 

I paketlösningen Accountor MyGDPR ingår:

  • Tillgång till online-verktyget MyGDPR
  • Videoinstruktion som guidar er genom verktyget och visar hur ni kommer igång
  • 4 timmars fri rådgivning kring hur frågorna och rapporten ska tolkas, samt upprättande av handlingsplan (rådgivningen kan ske på plats hos er eller via Skype)

Ta ett helhetsgrepp om GDPR med 6 kategorier av frågor som visar alla de åtgärder just ditt företag behöver genomföra. Åtgärderna kan delegeras till ansvarig person direkt från verktyget.

Rapporten kan även användas externt för att på ett transparent sätt visa hur ditt företag kontinuerligt arbetar kring GDPR.

Vill du komma igång?

Med Accountor MyGDPR rivstartar du företags GDPR-projekt och skapar bästa förutsättningar för att klara av alla lagkrav. Hör av dig idag om du vill veta mer eller komma igång.
 


Välkommen att kontakta en affärsutvecklare så hjälper vi dig

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Kristina Persson

KRISTINA PERSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 21
kristina.persson@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se