Digitalisering & Automatisering

Vill ni arbeta smartare och förenkla er ekonomihantering? Våra projektledare hjälper er att sätta upp de effektivaste systemlösningarna och rutinerna så att ni själva kan sköta företagets ekonomi enligt bästa praxis.

Kontakta oss

Bättre ekonomiprocesser och digitaliserad redovisning

Genom att förenkla din ekonomihantering kan du snabbt minska onödig administration och bättre använda de resurser du har internt. Genom stöd, tillgång till rätt verktyg och genom att ligga i fas med den digitala utvecklingen kan ert företag växa i rätt takt, utan att snubbla på interna processer. Digitaliseria företagets administration och få en partner i förändringsarbetet, som gör vägen till dina affärsmål betydligt kortare. Låt oss hjälpa dig.

Anpassade lösningar som passar er

Accountor skapar effektiva IT-baserade lösningar för redovisning, lönehantering och personaladministration utifrån ert företag och er bransch. Tack vare de anpassade lösningarna kan ni ägna er mindre åt siffror och administration och mer åt kärnverksamheten. I praktiken handlar det om att Accountor undersöker, föreslår och genomför de förändringar som krävs för att få till bästa möjliga rutiner.

Att förenkla innebär dock aldrig avkall på kvalitet eller säkerhet. Tvärtom får du digitaliserade och automatiserade tjänster som håller högsta kvalitets- och säkerhetsnivå.

 

Ta kontakt så berättar vi mer eller hjälper er att komma igång

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se