2017_02_03

Bokföring för stora företag

Vässa utvalda delar i din ekonomifunktion

Det finns många generella fördelar med outsourcing som gynnar företag oavsett storlek. Trots det vet vi att det för större företag inte alltid är kostnadseffektivare att outsourca hela ekonomifunktionen, kanske inte ens den löpande bokföringen. Det kan dock vara väldigt effektivt att outsourca - eller ta hjälp med förbättringsprojekt kring - utvalda delar av ekonomifunktionen. Accountor har specialistkompetens bland annat inom följande:

Flexibilitet

Vi ger ditt företag flexibilitet. Våra tjänster kan möta ditt behov om du växer och din befintliga ekonomiavdelning inte hinner med. Genom oss kan du snabbt få tillgång till den kompetens du behöver.

Skatt och moms

Stöd inom viktiga skattefrågor både gällande svensk och internationell skattelagstiftning, samt korrekt hantering av mervärdesskatt av våra skatterådgivare

Löneadministration

Läs mer om lönehantering hos Accountor.

IFRS

För företag på väg mot börsen hjälper vi till med IFRS-konverteringen.

Tillfälligt kompetens- och resursstöd

Vid arbetstoppar, plötslig personalförändring, sjukdom eller föräldraledighet kan en interimslösning vara aktuell.  

Effektivisera affärsprocesserna inklusive system

Effektiviteten i företagets affärsprocesser kan påverkas av både teknik och manuell hanteringen. Använder ni era system fullt ut? Behöver ni se över era system? Vad har ni för rutiner, är de effektiva? Vi kan hjälpa er utvärdera och vid behov uppdatera er processer. Läs mer under projektledning » 

Handböcker

Vi kan ta fram, alternativt uppdatera ekonomihandböcker och personalhandböcker.

Ta kontakt om du vill veta er om någon av våra tjänster

Anders Larsson

ANDERS LARSSON
Region: Mitt/Norr
08-506 116 41
anders.larsson@accountor.se

Camilla Witt Rudström

CAMILLA WITT RUDSTROM
Region: Mitt/Norr
010-161 38 39
camilla.witt.rudstrom@accountor.se

Annette Fellman

ANNETTE FELLMAN
Region: Mitt/Norr
010-475 03 33
annette.fellman@accountor.se

Lars Bengtsson

LARS BENGTSSON
Region: Väst/Syd
010-475 04 09
lars.bengtsson@accountor.se