Accountor Group

Accountor är en del av Accountor Group, en av de ledande aktörerna i norra Europa inom outsourcingstjänster och programvara för ekonomiförvaltning, bokföring och personalförvaltning i små och medelstora företag. Accountor Group har över 100 kontor i sju länder: Finland, Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Ukraina och Ryssland. Huvudkontoret finns i Helsingfors.

Gå vidare till Accountor Group (Eng)