Accountor Lund

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
Medicon Village
Byggnad 301
223 81 Lund

Tel: 010-47 50 100
Fax: 08-506 116 16

Fakturaadress:
Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
PAA01003
FE533
105 69  Stockholm
paa0000@privatgirot.se

Team Manager
Malin Nordfjäll
010-475 50 150
malin.nordfjall@accountor.se

 

Mer information om våra tjänster?
01047 50 100
marknad@accountor.se

Övriga frågor
info@accountor.se 

Om du vill maila enskild medarbetare tillämpas 
fornamn.efternam@accountor.se