Karlskrona

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
c/o Telenor Sverige AB
Campuz Gräsvik 12
371 80  Karlskrona

Besöksadress:
Minervavägen 21
371 41 Karlskrona

Tel: 010-47 50 100
Fax: 08-506 116 16

Fakturaadress:
Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
PAA01003
FE533
105 69  Stockholm
paa0000@privatgirot.se

Kontorschef
LINDA SÖDERSTRAND
08-566 317 89 
linda.soderstrand@accountor.se

Mer information om våra tjänster
marknad@accountor.se

Övriga frågor
info@accountor.se 

Vill du maila någon medarbetare tillämpas
fornamn.efternamn@accountor.se