Accountor i Karlskoga

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
Box 255
691 25  Karlskoga

Besöksadress:
Urbrinken 4
691 31 Karlskoga

Tel: 0586-77 77 00
Fax: 0586-77 78 00
Växel: 010-47 50 100 

Fakturaadress:
Accountor Ekonomi & Rådgivning AB
PAA01003
FE533
105 69  Stockholm
paa0000@privatgirot.se

Kontorschef
MARIA DIETMANN
070-605 21 56
maria.dietmann@accountor.se

Mer information om våra tjänster
marknad@accountor.se

Övriga frågor
info@accountor.se 

Vill du maila någon medarbetare tillämpas 
fornamn.efternamn@accountor.se