Jobba på Accountor

Vi sätter medarbetaren först eftersom vår verksamhet bygger på relationer.

Lediga tjänster Accountor Career Center Medarbetare berättar

Att jobba på Accountor innebär att du går in i en roll som t.ex. professionell redovisningsekonom, lönespecialist eller projektledare. Vi har även behov av många andra roller med den gemensamma nämnaren att leverera enastående servicekvalitet, digitala tjänster och rådgivning åt våra kunder.

Vi anställer medarbetare inom:

  • Ekonomi-, lönetjänster och rådgivning
  • Utveckling av kundlösningar: ekonomi, HR eller CRM
  • Programutveckling och kundleveranser
  • Försäljning, marknadsföring och kundrelationer
  • Stödfunktioner som ekonomi, IT, HR
  • En mängd olika ledningsfunktioner

På Accountor värdesätts och respekteras alla funktioner och yrkesval. Som ett växande företag är vi stolta över att kunna erbjuda möjligheten att välja. Vi erbjuder meningsfulla arbeten åt erkänt duktiga yrkesverksamma inom olika områden.

Världen blir digital. Detta är även den starkaste drivkraften i olika finans- och HR-processer. Förändringen innebär stimulerande möjligheter för alla våra medarbetare, oavsett om du är "early adopter", efterföljare eller kommer sent till kalaset. Vi har kunder inom alla dessa kategorier och vårt uppdrag är att hjälpa dem in i den nya världen.

Accountor sätter människan först

Vi sätter människan först eftersom vår verksamhet bygger på relationer. Vi anser att en bra arbetsplats är en förutsättning för att våra medarbetare ska kunna leverera enastående servicekvalitet, digitala tjänster och rådgivning.

Vårt sätt att leda medarbetare baseras på vår strategi som kallas "Leaderment": en balanserad kombination av ledarskap och management. Ledarskap fokuserar på framtiden, har en långsiktig vision och som ledare har du modet att ta risker och inspirera människor att agera för att uppnå denna vision. Management handlar om nuet, om att förstå var vi är, vart vi vill komma och vilka åtgärder vi ska vidta för att nå dit. Det handlar om att genomföra och mäta förändringar.

"Leaderment" innebär löften som ger oss dagligt stöd när vi utmärker oss genom engagemang och motivation. De enkla men inte så lätta löften som vi ger varandra är:

  • Jag gör som jag säger
  • Jag visar att jag bryr mig
  • Jag får saker att hända

Engagemang och förtroende stärker Accountors laganda

Vi samarbetar för att bygga vår framtid. I olika forum diskuterar vi gruppvis om förändringars konsekvenser och säkerställer att vi har en gemensam syn på hur vi ska ta konkreta steg mot Accountors vision.

Resultaten från våra årliga medarbetarundersökningar visar på att våra medarbetare tycker att det här är en vänlig arbetsplats där människor kan vara sig själva och alla behandlas rättvist, oavsett befattning eller bakgrund. Förtroende är ett av våra värdeord och bedöms av våra anställda som en viktig tillgång: våra chefer litar på att jobbet blir bra gjort utan att de ska behöva hänga över axeln på folk. Vi litar även på våra kollegor: Vi har förtroende för de människor vi arbetar med och är övertygade om att alla på Accountor är villiga att ge allt för att få jobbet gjort.

Accountor ger möjligheter till professionell utveckling

Våra medarbetare utvecklas tillsammans med vårt företag. Ett växande företag och en bransch i förvandling innebär stora möjligheter till att göra det bästa av sina individuella förutsättningar: det spelar ingen roll om du väljer att växa som specialist inom någon av våra tjänster, eller om du vill utvecklas till internationell ledare. Vi erbjuder utbildning och utvecklingsmöjligheter åt alla. Vi litar på våra medarbetare och stöttar dem i deras ambitioner.

Som föregångare vill vi alltid ligga ett steg före när det gäller kunskap och kompetens. Accountor har rykte om sig att vara ett företag som investerar i utbildning. Under 2013 organiserade vi mer än 3 000 utbildningsdagar för våra medarbetare i sju länder.

Den andra hörnstenen för en professionell utveckling är våra månatliga enskilda diskussioner mellan medarbetare och chef för att säkerställa motivation samt coachning, allt för att höja kompetensen och kunna lyckas i jobbet. Långsiktig individuell och karriärmässig utveckling diskuteras och planeras vid de årliga personliga utvecklingssamtalen.

Vill du lära känna oss bättre?

Vi uppskattar dina eventuella frågor eller funderingar och du är välkommen att höra av dig till oss!

Du kan hitta våra lediga tjänster här på hemsidan eller skicka in en öppen ansökan till:

FRIDA DYNÉR
Rekryteringsansvarig