Vi är Accountor

Er främsta partner för tjänster inom ekonomi, redovisning och löneadministration.

Säkra ekonomitjänster med personlig service

Vi levererar ekonomitjänster inom redovisning och lön. Upplev tryggheten i en outsourcad lösning, där ni behåller kontrollen och får möjlighet att fatta bättre affärsbeslut.

Utifrån er storlek och era behov får ni ett dedikerat team med rätt kompetens och anpassad programvara. Som internationell redovisningsbyrå och lokal samarbetspartner effektiviserar vi era ekonomiprocesser.

Kontakta oss
    Flyttbanner

 

En erfaren redovisningsbyrå med kunder i många olika branscher

Accountor arbetar med ekonomioutsourcing åt kunder inom många olika branscher, som exempelvis konsultverksamhet, detaljhandel, bemanning, forskning/utveckling och bygg/entreprenad. Vi har mångårig erfarenhet av hjälpa företag och organisationer att förenkla och effektivisera sin vardag.

Det finns många undersökningar som visar att det mest effektiva sättet att fokusera på sin kärnverksamhet är att lägga ut sina stödfunktioner. Läs vår broschyr om fördelarna med outsourcing av redovisning och lönehantering »
Broschyr - 5 skäl att outsourca (PDF)

Outsourca med kvalitet

Att outsourca en ekonomifunktion med kvalitet kräver en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ofta behövs ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns på Accountor.

Vi bemannar er ekonomifunktion med ekonomichefer, redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare som kan vara med vid uppstart. Därefter ser vi till att den löpande hanteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Nyheter
2016_06_17

Träffa Accountor på ÅF Offshore Race i Stockholm 30 juni till 3 juli

Från torsdag den 30:e juni till söndag den 3:e juli tar segelbåtarna över på Skeppsholmen i Stockholm. 300 segelbåtar samlas vid bryggorna runt af Chapman innan de beger sig ut på KSSS klassiska...
Nyheter
2016_06_16

Ekobrottsmyndigheten föreslår att auktoriserad redovisningskonsult ska bli obligatorisk

Ekobrottsmyndigheten anser att avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att aktiebolag används som brottsverktyg och föreslår att aktiebolag utan revisor ska ha en auktoriserad...
Intressant läsning
2016_06_15

Strax dags för IFRS 16 – Kommande förändring för börsnoterade företag

Den 13 januari i år blev IASB (International Accounting Standards Board) klara med sitt långvariga projekt kring redovisning av leasingkostnader, i och med släppet av IFRS 16. Förändringen för...
Nyheter
2016_06_08

Nyheter i Årsredovisningslagen 1 januari - egenupparbetade immateriella tillgångar

Årsredovisningslagen (ÅRL) har från och med 2016-01-01 uppdaterats på vissa punkter. En av dessa uppdateringar gäller aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar. I och med att bolag som...
Nyheter
2016_06_03

Förändringar i LAS 1 maj

Lagen om anställningsskydd (LAS) har uppdaterats. Den största ändringen är att det nu finns ytterligare en regel gällande konvertering av allmänna visstidsanställningar till tillsvidareanställningar.
Intressant läsning
2016_05_31

När företaget blir arbetsgivare

Att anställa för första gången är ett stort steg, både ekonomiskt och socialt. Här är en guide, signerad vår HR-expert i Malmö.