Vi är Accountor

Er främsta partner för tjänster inom ekonomi, redovisning och löneadministration.

Säkra ekonomitjänster med personlig service

Vi levererar ekonomitjänster inom redovisning och lön. Upplev tryggheten i en outsourcad lösning, där ni behåller kontrollen och får möjlighet att fatta bättre affärsbeslut.

Utifrån er storlek och era behov får ni ett dedikerat team med rätt kompetens och anpassad programvara. Som internationell redovisningsbyrå och lokal samarbetspartner effektiviserar vi era ekonomiprocesser.

Kontakta oss
    Flyttbanner

 

En erfaren redovisningsbyrå med kunder i många olika branscher

Accountor arbetar med ekonomioutsourcing åt kunder inom många olika branscher, som exempelvis konsultverksamhet, detaljhandel, bemanning, forskning/utveckling och bygg/entreprenad. Vi har mångårig erfarenhet av hjälpa företag och organisationer att förenkla och effektivisera sin vardag.

Det finns många undersökningar som visar att det mest effektiva sättet att fokusera på sin kärnverksamhet är att lägga ut sina stödfunktioner. Läs vår broschyr om fördelarna med outsourcing av redovisning och lönehantering »
Broschyr - 5 skäl att outsourca (PDF)

Outsourca med kvalitet

Att outsourca en ekonomifunktion med kvalitet kräver en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ofta behövs ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns på Accountor.

Vi bemannar er ekonomifunktion med ekonomichefer, redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare som kan vara med vid uppstart. Därefter ser vi till att den löpande hanteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.