Vi är Accountor

Er främsta partner för tjänster inom ekonomi, redovisning och löneadministration.

Säkra ekonomitjänster med personlig service

Vi levererar ekonomitjänster inom redovisning och lön. Upplev tryggheten i en outsourcad lösning, där ni behåller kontrollen och får möjlighet att fatta bättre affärsbeslut.

Utifrån er storlek och era behov får ni ett dedikerat team med rätt kompetens och anpassad programvara. Som internationell redovisningsbyrå och lokal samarbetspartner effektiviserar vi era ekonomiprocesser.

Kontakta oss

   

  En erfaren redovisningsbyrå med kunder i många olika branscher

  Accountor sköter i Sverige redovisning och lön åt över 2000 företag och organisationer, från enmansbolag till internationella koncerner. Vi har funnits i drygt 25 år och våra konsulter har erfarenhet från många olika branscher, t ex konsultverksamhet, detaljhandel, hotell och restaurang, utbildning, biotech och fastighet. Vi söker ständigt smartare och effektivare lösningar för att hjälpa våra kunder att nå sina affärsmål och få en enklare vardag. Hur kan vi hjälpa er?

  Många undersökningar visar att det effektivaste sättet för att frigöra resurser till sin kärnverksamhet är just att outsourca stödfunktioner. Läs vår broschyr om fördelarna med outsourcing av redovisning och lönehantering »
  Broschyr - 5 skäl att outsourca (PDF)

  Outsourca med kvalitet

  Att outsourca en ekonomifunktion med kvalitet kräver en strukturerad metod vid förstudie, implementation och start av leverans. Ofta behövs ett nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns på Accountor.

  Vi bemannar er ekonomifunktion med ekonomichefer, redovisnings- och lönekonsulter, experter på skatter och HR, systemspecialister och projektledare som kan vara med vid uppstart. Därefter ser vi till att den löpande hanteringen sköts på ett professionellt och effektivt sätt så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

  Nyheter
  2016_09_29

  Ekonomikompetens blir Accountor Karlstad

  2014 blev Ekonomikompetens i Karlstad en del av Accountor-koncernen, norra Europas största företag för löne- och ekonomiadministrativa tjänster. 30 september byter nu också Ekonomikompetens namn till...
  Intressant läsning
  2016_09_27

  Svensk och Norsk redovisning

  Vi gör redovisningen enkel och smidig för företag som har verksamhet i både Sverige och Norge. Accountor Karlstad har mångårig erfarenhet av detta och hjälper er till en effektiv administration.
  Nyheter
  2016_09_27

  Ekonomikompetens byter namn och flyttar webbsidan hit

  Den 30 september byter Ekonomikompetens namn till Accountor Karlstad. I samband med detta byter man även webbplats hit till accountor.se.
  Intressant läsning
  2016_09_26

  PP7 - Affärssystem med projektplanering för bygg-, installationsföretag mfl.

  Med många konsulter som arbetar i affärssystemet PP7, kan vi erbjuda tillfälligt eller permanent stöd, outsourcing av era ekonomiprocesser och säkerställd back-up vid frånvaro.
  Intressant läsning
  2016_09_26

  Xledger - Komplett affärssystem i molnet

  Accountor har (genom dotterbolaget Ekonomikompetens) varit partner till Xledger sedan början av 2010 och erbjuder professionell implementation av systemet. Därmed är vi den svenska partner som har...
  Intressant läsning
  2016_09_06

  Företagarens skatteguide – Allt du behöver veta om skatt i småföretag

  Som egenföretagare är du ansvarig för att betala in skatt och egenavgifter/arbetsgivaravgifter. I den här guiden hjälper vi dig på traven.